Bestuur

De huizen van Baan Phak Phing worden bestuurd vanuit een Thaise stichting onder de Thaise wetgeving, genaamd Project L.I.F.E Foundation.

In Nederland is de Stichting Baan Phak Phing actief sinds 2007 en heeft als doel:

  1. Het ondersteunen en adviseren van het werk van Baan Phak Phing in Thailand, en de daaruit voortkomende projecten.
  2. Het realiseren van dit doel door praktische werkzaamheden te doen die vanuit Nederland uitgevoerd kunnen worden, door fondsenwerving, publiciteit en het daarmee creëren van draagvlak in Nederland.

Het bestuur bestaat uit minimaal drie leden, die steeds voor drie jaar zijn benoemd. De huidige samenstelling is:

  • Tina van Eijsbergen, voorzitster
  • Liesbeth Dekker, secretaris
  • Annemarie Bruggen, penningmeester
  • Erik Bos, lid
  • Christine Overeem, lid
  • Tatjana Bak, lid

Naast een bestuur kent de Stichting Baan Phak Phing een ‘ambassadeursnetwerk’ van betrokkenen bij het werk van Baan Phak Phing in Thailand. De ambassadeurs zetten zich in voor promotie op scholen, in kerken en bij instellingen, als ook op open dagen en conferenties.

Heeft u belangstelling om ambassadeur van Baan Phak Phing te zijn? Contact Ons!

Statuten
Financieel verslag 2019

Stichting Baan Phak Phing heeft de ANBI status met fiscaal nummer 8183.53.910. 
 
Bestuurders ontvangen geen vergoeding, behalve voor eventueel gemaakte onkosten. In 2019 zijn geen vergoedingen uitgekeerd aan bestuurders.