Steun Ons

Het werk in Baan Phak Phing is volledig afhankelijk van sponsors. Wilt u helpen om deze meisjes een kans op een beter leven te geven? Dat kan op de volgende manieren:

  1. Sponsor een gezin
  2. Algemene ondersteuning
  3. Sponsor een van de projecten

*De Stichting Baan Phak Phing is door de Nederlandse Belastingdienst als ANBI erkend (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften zijn daardoor, binnen de gestelde regels, fiscaal aftrekbaar.


  1. Sponsor een gezin

Eind mei starten we met een nieuwe manier van sponsoring: “sponsor een gezin” . Het project Baan Phak Phing bestaat uit drie “gezinnen”: drie huizen waar elk maximaal 10 meisjes wonen in verschillende leeftijden , samen met hun drie á vier “moeders” (leidsters).  Het programma zorgt voor voedsel, veilige huisvesting, kleding, schoolopleiding en therapie door een gecertificeerde psycholoog .

Als je besluit een gezin te sponsoren, word je aan één van de drie gezinnen gekoppeld. Elke drie maanden krijg je een update over de meisjes in jouw gezin, naast de algemene nieuwsbrief die 4 keer per jaar verschijnt.

Jouw €5 per maand betaalt de kleding voor één meisje
Jouw €15 per maand betaalt de therapie voor één meisje
Jouw €30 per maand betaalt de opleiding voor één meisje of
jouw €45 per maand betaalt de huisvesting, internet, gas en elektra

Jouw donatie, of het nu  groot of klein is , zal de meisjes in het gezin de mogelijkheid voor een nieuw leven geven.

Sponsor een gezin

  1. Algemene ondersteuning

U kunt er ook voor kiezen om Baan Phak Phing maandelijks of eenmalig te ondersteunen. Dat kan dan via een overboeking naar:

Bank: ABN-AMRO
Rekeningnummer: NL47 ABNA 0514 4992 57
t.n.v. Stichting Baan Phak Phing te Harderwijk

  1. Sponsor een van de projecten

Ondersteunt u liever een project dat is ook mogelijk. Kies een project uit welke u het meest aanspreekt.

Projecten