Steun Ons

Het werk in Baan Phak Phing is volledig afhankelijk van sponsors. Wilt u helpen om deze meisjes een kans op een beter leven te geven? Dat kan op de volgende manieren:

 1. Sponsor een meisje
 2. Algemene ondersteuning
 3. Sponsor een van de projecten

*De Stichting Baan Phak Phing is door de Nederlandse Belastingdienst als ANBI erkend (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften zijn daardoor, binnen de gestelde regels, fiscaal aftrekbaar.


 1. Sponsor een meisje

De opvang van de meisjes in Baan Phak Phing is geheel afhankelijk van giften. Voor een vast bedrag per maand kunt u een meisje sponsoren. Voor 80 Euro per maand is een meisje volledig gesponsord, maar u kunt er ook voor kiezen om alleen “eten en verblijf” te sponsoren, of juist “opleidingsmogelijkheid”, “kleedgeld” of voor de “dagelijkse begeleiding”. Wij houden u dan op de hoogte van haar ontwikkelingen. U kunt kiezen uit de vijf onderstaande bedragen per maand:

 • kleedgeld: €5,-
 • begeleiding: €10,-
 • opleiding: €25,-
 • eten/verblijf: €40,-
 • alles: €80,-

Sponsor een meisje

 1. Algemene ondersteuning

U kunt er ook voor kiezen om Baan Phak Phing maandelijks of eenmalig te ondersteunen. Dat kan dan via een overboeking naar:

ABN-AMRO rek.nr.: NL47ABNA0514499257 t.n.v. Stichting Baan Phak Phing te Harderwijk

 1. Sponsor een van de projecten

Ondersteunt u liever een project dat is ook mogelijk. Kies een project uit welke u het meest aanspreekt.

Projecten