Steun Ons

Het werk in Baan Phak Phing is volledig afhankelijk van sponsors. Wilt u helpen om deze meisjes een kans op een beter leven te geven? Dat kan op de volgende manieren:

U kunt Baan Phak Phing maandelijks of met een eenmalige donatie steunen. U kunt dit doen met behulp van de volgende informatie.

*De Stichting Baan Phak Phing is door de Nederlandse Belastingdienst als ANBI erkend (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften zijn daardoor, binnen de gestelde regels, fiscaal aftrekbaar.

 

Bank: ABN-AMRO
Rekeningnummer: NL47 ABNA 0514 4992 57
t.n.v. Stichting Baan Phak Phing te Harderwijk