cropped-bpp_logo-1-2.png

Visie

Wij geloven dat de meisjes die bij ons wonen met liefde en de juiste aandacht een goede basis krijgen voor een evenwichtig leven in hun eigen cultuur. Een begeleiding door onze staf, bestaande uit lokale mensen, is hiervoor een vereiste. Daarom werken wij voor de reguliere begeleiding niet met stagiaires of tijdelijke medewerkers uit het buitenland. Door het bieden van een thuis (dus meer dan een huis) en onderwijs proberen wij hun belevingswereld weer in overeenstemming te krijgen met hun (fysieke) leeftijd. De doelstelling is dat de meisjes uiteindelijk zelfstandig kunnen gaan wonen. Belangrijk is dat er werk voor hen gevonden wordt en dat zij in staat worden gesteld om dit werk te doen, zowel door opleiding als door hen weer emotionele stabiliteit te bieden. Waar noodzakelijk en mogelijk bieden wij hierbij ambulante begeleiding. We helpen hen lichamelijk, geestelijk, emotioneel en sociaal te herstellen, zodat ze later weer volledig kunnen integreren in de Thaise maatschappij. Wij werken aan het herstel van hun gezinsrelaties en willen deze meisjes een goed toekomstperspectief bieden.

Give Now!

$15 per month will pay for clothing for one girl
$35 a month will pay for education for one girl
$60 per month will pay for the cost of housing, internet and utilities
$100 per month will pay for food for one girl

Geef Nu!

€15 per maand betaalt de kleding voor één meisje
€35 per maand betaalt de opleiding voor één meisje
€60 per maand betaalt de huisvesting, internet, gas en elektra
€100 per maand betaalt voor voedsel voor één meisje