The Holidays!

The December holidays are already far behind us but we were able to create some beautiful memories. We hope the girls enjoyed it so much they’ll remember it for a long time.

The Christmas celebration with all the girls, staff and their families, neighbors and friends and the girls who used to live with us and their families was amazing. The whole thing was organized by the staff and girls, who had lots of fun even while preparing. They decorated the yard and the big meeting room with the necessary lights, bought presents and wrapped them, sent out invitations, bought food and prepared it, practiced performance pieces, etc.

The party began with dinner out in the yard with plenty of time for people to mingle, talk with each other, and just generally enjoy each other’s company. After dinner everyone was called inside the meeting room to sing Christmas songs together, do the performance pieces, hear the Christmas story and receive presents. It was really a wonderful time.

On the 31st of December we celebrated new years eve as a family, all the girls and staff. Eating Thai barbecue together and playing games throughout the celebration, all the while looking back on a wonderful year. Everyone shared things they were thankful for and what they were looking forward to in 2020. After dinner the girls love to do karaoke, dance, and sing. The crazier, the better.

Great to leave the old year with so much fun and to start the new year together.

On behalf of all the girls and staff, we wish you a happy new year 2020!

Bezoek van sponsors!

In een tijdsbestek van slechts 3
weken hebben we bezoek gehad van drie families die Baan Phak Phing al jaren ondersteunen. Zij komen uit Amerika, Canada en Thailand. Het is geweldig als mensen besluiten om sponsor te worden, maar het is ook zo ontzettend leuk om de mensen achter de sponsoring te mogen leren kennen. Wat alle drie de gezinnen gemeen hebben is dat toen zij op bezoek kwamen zij de meisjes en de ‘moeders’ nog meer zegenden, door een financiële bijdrage, door te voorzien in een maaltijd met heerlijke pizza, door cadeaus mee te nemen en les te geven aan het team van ‘moeders’ en door de mogelijkheid te geven om kerstcadeaus te kopen voor de meisjes. Door één van de gezinnen werd ook een leuke avond gegeven door middel van origami, de chinese papiervouwkunst. Al met al was het echt een voorrecht voor ons allemaal om tijd met de sponsors door te kunnen brengen, we voelden ons zeer vereerd met de tijd die zij hebben genomen om ons te bezoeken en te bemoedigen.

Visiting sponsors!

In the space of only a couple of weeks we had visits from 3 different families who have all supported Baan Phak Phing for years. They are from the United States, Canada, and Thailand. It’s great when people decide to become a sponsor but it’s even better when we get to meet and get to know the people behind the support. What all three families have in common is that when they visited they blessed the girls and “mothers” even more through financial contributions, providing a pizza dinner for everyone, bringing presents and teaching a seminar for the “mothers”, or giving us the opportunity to buy Christmas presents for all the girls. One of the families also organized a fun evening teaching origami, the Chinese paperfolding art. It was awesome to have this opportunity to spend time with the sponsors and we felt very honored with the time they took to visit and encourage us.

Terug naar de natuur!

Met het gezin erop uit, de natuur in en leven van de natuur is een hele leuke ervaring. Wij horen hier weleens over als het over scouting gaat of als we mensen kennen die graag hun vakantie op deze manier doorbrengen. Maar in Nederland leven van de natuur komt niet veel voor en wat de jungle te bieden heeft zien we meestal alleen op tv met Expeditie Robinson of iets dergelijks. Wij leven hier in Thailand zo dicht bij de jungle dat wij dit heel makkelijk kunnen doen, dit als je genoeg kennis hebt van de natuur. De ‘moeders’ van één van de gezinnen namen de meisjes een dag mee de jungle in en hebben toen samen eten klaargemaakt met een kampvuurtje en producten direct uit de natuur. Het was een heerlijke dag, waarin ze hebben genoten van de natuur, het eten en elkaar.

Back to nature!

Taking the family and venturing out into nature and living from the land is a great experience. We often hear about it when the conversations turn to scouting or when we know people who like to spend their vacation out in nature. But in the Netherlands it is not very common to live out in nature and we only really ever see what nature or the jungle has to offer in a tv show like Expedition Robinson or something like it. Here in Thailand we are basically living in the jungle so it is very easy for us to experience if we want and have enough know how. The “mothers” of one of the houses decided to take the girls out into the jungle for a day where they also cooked food on a fire and using produce straight from the jungle. It was a wonderful day in which they got to enjoy nature, food and each other.

Durf jij dat?

Eind September hadden we een team uit Nieuw Zeeland op bezoek. Tijdens die week waren er ook al veel meisjes thuis doordat hun school al dicht was voor de vakantie of ze zaten in hun testweken waardoor ze niet elke dag op school hoeven te zijn. Een team van 16 mensen, waarvan de meesten jongelui van 18/19 jaar, wat doe je daarmee? Zowel de meisjes als de staf weten zich vaak geen raad met buitenlanders en al helemaal niet als die buitenlanders geen Thai spreken. Dus als die mensen beginnen te praten dan is het Engels en dan moeten ze terug praten, wat ze heel eng vinden. Alle meisjes leren wel wat Engels op school en sommigen zijn er ook best al goed in, maar toch blijft het erg spannend. Het was erg leuk om te zien dat sommigen toch hun best deden, ook al ging dat onder veel gegiechel.
Dit team was er een week lang elke dag om te helpen met het schilderen van de woon- huiswerk -en slaapkamers van één van de huizen. Ze hebben hard gewerkt en het ook afgekregen. Als afsluiting was er een leuke avond met muziek, drama en spelletjes. Iedereen heeft enorm genoten.

Do you have the courage?

At the end of September, we had a team from New Zealand visiting us. During that week quite a few girls were already home from school either because their school had already closed for holidays or because they were in their final testing weeks and didn’t have to go to school every day. So, what do you do with a team of 16 people consisting of mostly 18/19-year-old youngsters? Neither the girls nor the staff know what to do with foreigners and especially not with foreigners who don’t speak a word of Thai. So, when these people begin to speak it is all English and then the girls and staff have to reply, which is quite scary. All the girls learn a bit of English at school and some of them are quite good, but it takes courage to actually start using it. It was great to see that some of the girls put in the effort to communicate with foreigners in a language not their own, although it was accompanied by a lot of giggling.

This team was here for a week working every day to help paint the living room, homework room, and the bedrooms at one of the houses. They worked really hard and they managed to finish the entire project. To wrap up the team’s time with us there was an evening of music, drama, and games which everyone really enjoyed.

Teambuilding!

Eind augustus gingen we met alle collega’s op pad. We hoefden niet ver, maar het was wel fijn om niet op het werk te zijn, er echt even tussenuit en dat we airco hadden in het gebouw was een grote bonus. We hadden iemand uitgenodigd die we al langer kennen. Hij organiseerde het programma voor de dag en dat deed hij erg goed. Aan de hand van muziek, zingen, verhalen, sketches en spelletjes hebben we die dag veel mogen leren. Hoe ben je een goed team? Hoe kun je elkaar respecteren, positief denken, plezier hebben en je werk op een verantwoordelijke manier doen? Een belangrijk iets is dat je goed weet wat jouw taken zijn, wat er van jou verwacht wordt. Het is belangrijk om te weten wat het doel is wat je als team wilt bereiken, dat je begrijpt wat het bedrijf of de organisatie waar je werkt als doelstelling heeft. Ook je houding in het team, in je relaties met je collega’s is van groot belang. Dit is zomaar een greep uit wat we die dag mochten leren. We mochten ook een heerlijke lunch met elkaar genieten. Tijdens die lunch konden we met elkaar praten over andere dingen dan werk, wat echt leuk was. Na de lunch kregen we (ijs)koffie cadeau van een oud-collega die nu in Denemarken woont. Al met al zijn we dankbaar voor ons team en voor het feit dat we een geslaagde teambuilding dag hebben gehad.
We hopen dat we allemaal het geleerde in praktijk zullen brengen, zodat dit ook een positief effect zal hebben op de zorg voor de meisjes.

Teambuilding!

At the end of August, we went out with all our colleagues. We didn’t have to go very far, but it was nice to be away from work and be in a place that had air conditioners. We invited a long-time friend to organize the day and he did a very good job. We learned a lot that day through music, singing, stories, skits, and games. How can you be a good team? How do you respect each other, think positively, enjoy and do your work responsibly? Something very important in this is that you know exactly what your tasks are and what is expected of you. It is also important to know what the goal is that you and your team are trying to attain, that you understand what the business or organization’s mission is. Your attitude in the team and in your relationships with your colleagues is of importance. These are just a few things that came up throughout that day.

We also got to enjoy a very delicious lunch during which we were able to talk about things other than work which was really good. After lunch, we got iced coffee from a colleague who now lives in Denmark. All in all, we are thankful for our team and the fact that we had a successful team building day.

We hope to be able to take what we learned and apply it to our job, in this way improving the care we give the girls.

Slaap Lekker!

Soms heb je van die onderliggende problemen die zo op het eerste gezicht niet opvallen. Mochten er problemen zijn dan zijn die alweer vergeten zodra de dag begonnen is, maar je blijft dan wel zitten met de vraag waarom je je nog zo moe voelt of waarom je ledematen pijn doen. En als dan ineens het kwartje valt dan kan er actie ondernomen worden. Het bleek dat alle matrassen nodig aan vervanging toe zijn, van zowel de meisjes als van de ‘moeders’, daarom hebben we een oproep gedaan om dit te helpen financieren. Wat is het dan gaaf als je bericht krijgt van uit Nieuw Zeeland dat ze graag een donatie willen doen, welke goed was voor 9 matrassen. 9 meisjes kunnen sindsdien veel lekkerder slapen en staan heerlijk uitgerust op om aan een nieuwe dag te beginnen. We hebben ongeveer 1/5 van de matrassen kunnen aanschaffen, dus nog 4/5 te gaan. Ook de moeders zijn blij, want als de meisjes goed zijn uitgerust heeft dat een positief effect op de sfeer en de prestaties van de meisjes.