ANBI

Stichting Baan Phak Phing
KvK 08164889
Goeman Borgesiuslaan 129
3843XC Harderwijk
Rechtspersoon

Documents (in Dutch):
Statuten
Financieel verslag 2020

Stichting Baan Phak Phing heeft de ANBI status met fiscaal nummer 8183.53.910. 
 
Bestuurders ontvangen geen vergoeding, behalve voor eventueel gemaakte onkosten. In 2019 zijn geen vergoedingen uitgekeerd aan bestuurders.