Verslag zomerkamp!

20 april landden Lydia Laman, Anita Oosterloo en Jedidja Fijnenberg in Chiang Rai voor het houden van een zomerkamp. Hier volgt hun verslag

Wat hebben we genoten van het optrekken met de meisjes van Baan Phak Phing tijdens het zomerkamp!

De eerste dag begon met het maken van sokpoppen, die de meisjes later gebruikten tijdens de Engelse les. Ontzettend leuk om te zien hoe creatief iedereen aan de slag ging.

Vervolgens gingen de meisjes iedere dag in drie groepen uiteen: Lydia deed met de meisjes allerlei creatieve dingen: verven, kettinkjes maken en een kaftje vilten voor een notitieboek. Trots lieten ze hun kunstwerken zien!

Op een speelse manier gaf Anita de meisjes Engelse les. Samen Engelse liedjes zingen en de woorden van keukenartikelen leren kennen door er een post-it op te plakken. Wat was het mooi om aan het einde van het kamp de voorstelling met de sokpoppen te zien en te horen wat ze geleerd hadden!

Jedidja stond versteld hoe snel de meisjes het blokfluiten oppakten. Zonder elkaars taal te kunnen verstaan is het toch mogelijk om een muziekinstrument te leren bespelen. Leuk om de meisjes zo enthousiast bezig te zien en het geleerde te beluisteren tijdens de voorstelling op de laatste dag.

Op de Nederlandse Koningsdag was het ook in Baan Phak Phing een groot feest! Vlaggetjes geschminkt op de wangen en allemaal iets oranje in het haar werd er veel gelachen bij het doen van Oudhollandse spelletjes zoals zaklopen, eierlopen en spijkerpoepen. Als afsluiting aten we overheerlijke pannenkoeken, die Peter en Tatjana die ochtend hadden gebakken.

Dankbaar waren we voor de donaties waardoor we met de kinderen een avond uit eten konden gaan: een zogenaamde Koreaanse bbq waar volop en van alles te eten was. Met ijs toe! En wat hadden we veel plezier in het waterpark dat nog maar kortgeleden geopend was. Voor de kinderen een groot feest!

Ook de meisjes namen ons mee, naar een dierentuin en een waterval. Bij de waterval konden we zwemmen.

De staf bereidde iedere dag een heerlijke lunch voor en ’s avonds waren we verschillende keren te gast in de verschillende huizen. Een mooie gelegenheid om wat meer te proeven van het leven in Baan Phak Phing.

We hebben ontzettend veel plezier gehad, genoten van elkaar en geweldig om de blijde gezichten van de meisjes te zien!

Een ieder die hieraan heeft bijgedragen, financieel of in gebed: heel hartelijk dank!

Report of summer camp!

On the 20th of April 3 Dutch ladies: Lydia, Anita, and Jedidja arrived in Chiang Rai to run a summer camp. Here is a report of their experiences.

We tremendously enjoyed hanging out with the girls at Baan Phak Phing during the summer camp!

The first day began by making sock puppets that the girls later used during their English lesson. It was super cool to see how creative everyone is.

Thereafter the girls were split into three different groups. Lydia did all kinds of creative things with the girls like painting and making necklaces. All the girls were very proud of their creations.

Anita taught the girls English through games and songs. They learned new words by sticking sticky notes on kitchen utensils and machines. At the end of the two weeks we got to hear everything they had learned in the final performance.

Jedidja taught the girls how to play the recorder. She was amazed at how fast they were able to pick it up. Without being able to communicate using language it is still possible to learn to play a musical instrument. It was great to see the girls so enthusiastic and to be able to hear everything during the final performance.

On the Dutch holiday called Koningsdag (King’s day) we had a big celebration at Baan Phak Phing. Flags were painted on faces and everyone put something orange in their hair. We had a lot of fun playing Old Dutch games with the girls and to finish it all off we had Dutch pancakes made by Peter and Tatjana.

We are thankful for all the people who gave towards this camp because this allowed us to take the girls out for dinner to Thai barbeque (หมูกระทะ) with loads of food and ice cream after. We also got to take the girls to a just recently opened waterpark nearby and they had an amazing time.

Another day the girls took us with them on a trip to the local zoo and one of the many waterfalls. The water at the waterfall was cold but everyone still went in for a swim.

Each day the staff prepared an amazing lunch for everyone to eat and most nights we got to join the different houses for dinner. This was a beautiful opportunity to get a taste of life at Baan Phak Phing.

We had an awesome time here, enjoyed everyone’s company and got to see the delighted looks on the girls’ faces.

A heartfelt thank you to everyone who supported us with finances and/or in prayer.

Having fun preparing food!

Het is vakantie! Het is een komen en gaan van meisjes die op familiebezoek gaan. De thuisblijvers genieten van de rust van school en helpen ook lekker mee in het huishouden en met eten koken. Samen werken is altijd leuker en dan blijft er ook meer tijd over om samen leuke dingen te doen, zoals zwemmen, filmpje kijken of en spelletje doen. In Thailand is samen eten heel belangrijk en men besteedt er ook veel tijd aan.

Een Amerikaanse vrijwilligster die hier Engelse les geeft, leert op haar beurt veel van de staf en de meisjes. Koken is daar één onderdeel van. Amerikaans eten en Thais eten is toch heel anders. Grappig genoeg is ook de manier van schoonmaken of een mes hanteren anders, maar toch krijgt een ieder op haar manier gedaan wat er gedaan moet worden.

Als alles eindelijk klaar is dan is het smullen geblazen en in een korte tijd is het eten verdwenen.

Having fun preparing food!

It is summer break! There is a coming and going of girls who are visiting family and coming back again. Those who are staying at home are enjoying the break from school and help with the chores that need to happen and help with cooking food as well. Working together is always more fun than doing it alone and it leaves more time to do other fun things, like swimming, watching movies, or playing games. In Thailand eating together is very important and a lot of time is spent on it.

An American volunteer who is teaching English here is in turn also being taught by the staff and the girls. Cooking is one of the things they are teaching her as American and Thai food are two entirely different things. Even preparing the ingredients and using a knife are different but everyone gets the job done in their own way.

Finally it is time to tuck in and the food disappears in short order!

Keeping it running!

Er zijn veel dingen waar je aan kunt denken als we het hebben over ‘draaiende blijven’, bijvoorbeeld: een oude auto die je draaiende wilt houden, een wasmachine, een computer, een bedrijf of zelfs een project als Baan Phak Phing. Hier doelen we eigenlijk op meerdere dingen, maar alle kleine dingen komt neer op één groot ding en dat is het project draaiende houden.

Hoe houden wij dat draaiende, zult u zich misschien afvragen?

Alles wat er in en om de huizen van Baan Phak Phing gebeurt, draait op giften; giften van mensen die een steen(tje) willen en kunnen bijdragen aan de levens van de meisjes die bij ons wonen. Meisjes die enorm beschadigd zijn in hun jonge leven en geen veilige plek meer hebben om te wonen. Die meisjes mogen in Baan Phak Phing wonen, onderdak krijgen, een bed om in te slapen, eten om te kunnen leven en groeien, naar school gaan om te leren en bovenal liefde mogen ontvangen van alle staf/moeders die er werken. Sommige mensen geven éénmalige giften, maar er zijn ook mensen die al ruim 25 jaar elke maand doneren en beiden is geweldig. Wij kunnen daardoor zorgdragen voor de toekomst en het welzijn van de meisjes in onze zorg.

Het is niet altijd gemakkelijk om te leven van giften, want je bent nooit zeker van de inkomsten maar al ruim 25 jaar, met ups en downs, hebben we al vele meisjes mogen helpen. Zo hebben we onlangs een speciale gift mogen ontvangen voor nieuwe computers en die gift kwam echt precies op het juiste moment, want een drietal computers was niet meer op gang te krijgen, wat we ook deden. Het kantoorwerk kon hierdoor niet meer doorgaan en de meisjes moesten daardoor met z’n 10en met maar 1 computer huiswerk maken. Dit is maar één voorbeeld van de velen die er zijn!

Het mag dan ook weleens gezegd worden dat wij, als staf van Baan Phak Phing, het bestuur in Nederland en natuurlijk alle meisjes, ontzettend dankbaar zijn voor alle giften die binnen zijn gekomen over al die jaren en waarvan we hopen dat ze in de toekomst ook nog binnen zullen blijven komen. Dankzij jullie, die bereid waren en zijn om te helpen, zijn er zoveel meisjes die al hulp hebben mogen ontvangen en op dit moment hulp krijgen.

Dank jullie wel!

Keeping it running!

There are many things that need to “keep running” for example: an old car, a laundry machine, a computer, a business or even a project like Baan Phak Phing. Here we are actually talking about many little things but it all comes down to one thing… keeping the project up and running.

“How does a project like Baan Phak Phing keep running”, you might ask yourself.

Everything that happens in and around the houses of Baan Phak Phing happens because of donations from people who want and can contribute to helping the girls who live with us. Girls who have gone through horrible things despite their young age and who have no safe place to live. These girls have found a new home in Baan Phak Phing where they have a family (mothers/staff and sisters) that cares about them, a roof over their head, a bed to sleep in, food to eat and a school to go to. Some people give one time donations, but there are others that have been faithfully sponsoring us monthly for the past 25 years and the people in both of these categories are amazing! They are the reason we can take care of the girls and their futures.

It is not always easy to live on donations because they are not a stable source of income but for the past 25 years, with ups and downs, we have been able to help many girls. In the same way we recently got a special donation to buy new computers and it came just in time because 3 of the computers had decided to quit. The office work was not able to continue because of this and the girls had to share a single computer between the 10 of them. This is just one example of the many times when donations came in at just the right time!

This is why we as staff at Baan Phak Phing, the board in the Netherlands, and all of the girls want to express how incredibly grateful we are for all the donations that have come in over the years and of which we hope they will continue to do so in the future. Thanks to you who were and are prepared to help, there are so many girls who have already received help and are currently receiving help.

Thank you!

Learning English!

Dit jaar is er een vrijwilligster uit Amerika om de meisjes Engelse les te geven. Daarnaast zal ze de zaterdagen met de meisjes optrekken, waardoor we hopen dat ze hun Engels ook buiten de les gaan proberen te gebruiken. Ze hebben vooral moeite met spreekvaardigheid, omdat ze dit weinig op school leren. Buiten school ontmoeten ze ook weinig buitenlanders, dus oefenen is er dan niet bij. De meisjes zijn daardoor  heel verlegen en bang om fouten te maken. We hopen dat dit door de Engelse les gaat veranderen, zodat ze zich kunnen gaan ontwikkelen op dit gebied. Dat draagt dan weer bij aan hun toekomst. Ook een van de stafleden, en wellicht nog anderen, zal zich dit jaar meer gaan toeleggen op haar Engels met hulp van de vrijwilligster. Het is geweldig dat iemand zomaar een jaar van haar leven geeft om hier haar handen uit de mouwen te steken en les te willen geven!

Learning English!

This year we have a volunteer from the United States teaching English at Baan Phak Phing. Aside from that she will be hanging out with the girls on Saturdays so that they can practice their English outside of the classroom. The girls mostly have a hard time with speaking because they don’t learn this very well at school. They very rarely get a chance to meet foreigners so they don’t get to practice very often. Because of this the girls are shy and scared of making mistakes. We hope that this year, through the lessons and the Saturdays, the girls will grow more confident and will therefore develop their English language skills more.

One of the staff, and in the future maybe others as well, is learning more English this year with the help of our volunteer. It is awesome to see that someone is willing to give up a year of her life to teach our girls and help out in whatever way she can.

Special Wedding!

Deze maand waren alle meisjes en staf en ook een aantal meisjes die al uit huis zijn, uitgenodigd voor een heel bijzondere trouwerij. Niet alleen zijn bruid en bruidegom ieder van een andere bergstam afkomstig, wat op zich al bijzonder is. Maar de bruid heeft zelf  jaren in Baan Phak Phing gewoond en het afgelopen jaar zelfs als moeder gewerkt. Zij is dus voor sommige stafleden als een dochter, voor de oudere meisjes als een zus en voor de huidige meisjes als een moeder. Dit maakte het ontzettend speciaal om hier bij aanwezig te mogen zijn. Tijdens de ceremonie hebben de meisjes een lied voor het bruidspaar gezongen.

De bruid zal met haar man een nieuwe weg inslaan en zal dus niet meer terugkeren naar Baan Phak Phing om daar te werken, maar ze gaat naar Bangkok verhuizen om daar een nieuw leven op te bouwen.

Special Wedding!

This month all the girls and staff were invited for a very special wedding. Not only are both bride and groom from different tribes, which in and of itself is pretty special. But the bride used to live at Baan Phak Phing and in the past year worked with us as staff. For some of the staff she is like a daughter, for the older girls she is like a sister, and for the current girls she is like a mother. This made it very special to be able to attend this amazing event. During the ceremony the girls performed a song for the bride and groom.

The bride will be turning down a new road and so she won’t be working at Baan Phak Phing anymore and will move down to Bangkok to build up a new life there with her husband.