Keeping it running!

There are many things that need to “keep running” for example: an old car, a laundry machine, a computer, a business or even a project like Baan Phak Phing. Here we are actually talking about many little things but it all comes down to one thing… keeping the project up and running.

“How does a project like Baan Phak Phing keep running”, you might ask yourself.

Everything that happens in and around the houses of Baan Phak Phing happens because of donations from people who want and can contribute to helping the girls who live with us. Girls who have gone through horrible things despite their young age and who have no safe place to live. These girls have found a new home in Baan Phak Phing where they have a family (mothers/staff and sisters) that cares about them, a roof over their head, a bed to sleep in, food to eat and a school to go to. Some people give one time donations, but there are others that have been faithfully sponsoring us monthly for the past 25 years and the people in both of these categories are amazing! They are the reason we can take care of the girls and their futures.

It is not always easy to live on donations because they are not a stable source of income but for the past 25 years, with ups and downs, we have been able to help many girls. In the same way we recently got a special donation to buy new computers and it came just in time because 3 of the computers had decided to quit. The office work was not able to continue because of this and the girls had to share a single computer between the 10 of them. This is just one example of the many times when donations came in at just the right time!

This is why we as staff at Baan Phak Phing, the board in the Netherlands, and all of the girls want to express how incredibly grateful we are for all the donations that have come in over the years and of which we hope they will continue to do so in the future. Thanks to you who were and are prepared to help, there are so many girls who have already received help and are currently receiving help.

Thank you!

Keeping it running!

Er zijn veel dingen waar je aan kunt denken als we het hebben over ‘draaiende blijven’, bijvoorbeeld: een oude auto die je draaiende wilt houden, een wasmachine, een computer, een bedrijf of zelfs een project als Baan Phak Phing. Hier doelen we eigenlijk op meerdere dingen, maar alle kleine dingen komt neer op één groot ding en dat is het project draaiende houden.

Hoe houden wij dat draaiende, zult u zich misschien afvragen?

Alles wat er in en om de huizen van Baan Phak Phing gebeurt, draait op giften; giften van mensen die een steen(tje) willen en kunnen bijdragen aan de levens van de meisjes die bij ons wonen. Meisjes die enorm beschadigd zijn in hun jonge leven en geen veilige plek meer hebben om te wonen. Die meisjes mogen in Baan Phak Phing wonen, onderdak krijgen, een bed om in te slapen, eten om te kunnen leven en groeien, naar school gaan om te leren en bovenal liefde mogen ontvangen van alle staf/moeders die er werken. Sommige mensen geven éénmalige giften, maar er zijn ook mensen die al ruim 25 jaar elke maand doneren en beiden is geweldig. Wij kunnen daardoor zorgdragen voor de toekomst en het welzijn van de meisjes in onze zorg.

Het is niet altijd gemakkelijk om te leven van giften, want je bent nooit zeker van de inkomsten maar al ruim 25 jaar, met ups en downs, hebben we al vele meisjes mogen helpen. Zo hebben we onlangs een speciale gift mogen ontvangen voor nieuwe computers en die gift kwam echt precies op het juiste moment, want een drietal computers was niet meer op gang te krijgen, wat we ook deden. Het kantoorwerk kon hierdoor niet meer doorgaan en de meisjes moesten daardoor met z’n 10en met maar 1 computer huiswerk maken. Dit is maar één voorbeeld van de velen die er zijn!

Het mag dan ook weleens gezegd worden dat wij, als staf van Baan Phak Phing, het bestuur in Nederland en natuurlijk alle meisjes, ontzettend dankbaar zijn voor alle giften die binnen zijn gekomen over al die jaren en waarvan we hopen dat ze in de toekomst ook nog binnen zullen blijven komen. Dankzij jullie, die bereid waren en zijn om te helpen, zijn er zoveel meisjes die al hulp hebben mogen ontvangen en op dit moment hulp krijgen.

Dank jullie wel!