Enorm dankbaar!

In het jaar 2017 mocht Baan Phak Phing via verschillende sponsors geweldige donaties ontvangen, waardoor wij heel veel projecten hebben kunnen bekostigen. Projecten zoals waterfilters voor schoon water voor de meisjes, nieuwe motoren zodat de meisjes veilig naar school kunnen en laptops voor de meisjes op de hogere opleidingen. Andere klussen konden weer verder opgepakt worden, waaronder de verfklus van alle huizen en de keukens opknappen en vervangen. Wilt u meer weten over de stand van zaken klik dan hier en lees de updates.

Wilt u weten of er nieuwe projecten zijn waaraan u kunt bijdragen klik dan hier.

Via deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage in welke vorm dan ook en we hopen dat u Baan Phak Phing zult blijven ondersteunen.